01

Werkzaamheden

icon

App

Door koppeling met het card-access systeem kan de BHV-er in de app exact zien wie zich na ontruiming nog in de bedrijfsruimte bevinden.

icon

Integratie

In samenwerking met Lomans hebben wij de software ontwikkeld die intergratie met het card-acces systeem mogelijk maakt.

02

Andere opdrachtgevers